Aansluiting bij de KNWU

Aansluiting bij de KNWU

De Wsv Emmen was in de beginperiode nog niet aangesloten bij de KNWU, maar bij de Noordelijke Wielerfederatie. Op 10 september 1960 is in een ledenvergadering van de club het besluit genomen om een verzoekschrift aan Hare Majesteit de Koningin te zenden tot het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid van de vereniging. Uiteindelijk zou de club in 1962 koninklijk goedgekeurd worden.

Het besluit om toe te treden tot de KNWU is genomen in een ledenvergadering in Hotel Bos en Zon op 10 september 1960. Het werd min of meer een hamerstuk, zoals te lezen is in de bewaard gebleven notulen, gemaakt door secretaris Henk de Roo.

Aansluiting bij de KNWU

Uiteindelijk werd in 1962 onze club koninklijk goedgekeurd. Daarmee verwierf de club rechtspersoonlijkheid en dat was een vereiste om aansluiting bij de KNWU mogelijk te maken. Deze definitieve aansluiting werd voorafgegaan door een voorlopige aansluiting in 1961.

© 2000 - 2012 Wielersport Vereniging Emmen

Website door: Ediso