Nieuwe categoriën doen hun intrede

In de jaren ’70 kende WSV Emmen een spectaculaire groei door een grote toestroom vanuit de nieuwe categorieën: eerst de jeugd, toen de liefhebbers/veteranen en daarna de toerrenners.

Jeugd
In 1968 begon de KNWU met het uitgeven van (188) jeugdlicenties. Het liep toen nog niet direct storm, en dat had waarschijnlijk te maken met de strenge voorschriften. Met deze licentie kon namelijk alleen worden deelgenomen aan clubwedstrijden. Pas bij de leeftijd van 12 jaar, stond deelname open voor zogeheten interclubritten. De clubritten georganiseerd voor de jeugd konden zowel verreden worden op gewone fietsen als op racefietsen.
Het heeft enige tijd geduurd voordat de jeugd was ingeburgerd binnen onze club. Onze eerste jeugdrenner was A. Drenthe (Veenoord), aan wie in 1969 een jeugdlicentie werd verstrekt.
Tot het einde van het wielerseizoen 1974 stonden de activiteiten van de jeugd bij de WSV op een betrekkelijk laag pitje. Slechts een vijftal leden nam min of meer regelmatig deel aan koersen.
Op initiatief van jeugdtrainer Klaas Meijer werd eind 1975 een commissie geformeerd, die zich ten doel stelde de jeugdafdeling nieuw leven in te blazen.
De jeugdcommissie bestond uit de heren S. Meijer (voorzitter), H. Lasker (secretaris), J. Horstman (financiën), M. Regtop en de dames I. Meijer en A. Smit. Zij legden zich toe op de begeleiding van de jeugdleden en met een ploeg van een kleine 30 renners werd aan het seizoen ’76 begonnen.
De jeugdploeg van WSV Emmen is aan het begin van dat seizoen een eind op gang geduwd door een sponsor. Autoshop Dregema uit Emmen steunde de jeugdrenners met een bedrag van 2500 gulden, waarvoor men nieuwe trainingspakken heeft aangeschaft.

Liefhebbers
Voor renners die bij gebrek aan faciliteiten en/of capaciteiten niet meer mee konden komen bij de amateurs was het een voldongen feit om de fiets in de wilgen te hangen. Een alternatief (de 35-jarigen uitgezonderd) was er niet, dit in tegenstelling tot iedere andere sport in Nederland. Tevens was het voor beginnende (oudere) sportievelingen die via “veredeld” trimmen ofwel recreatiefietsen hun krachten op wedstrijdniveau met tegenstanders wilden meten, haast onmogelijk om via een opbouwfase de kneepjes van de stiel te leren beheersen. Kortom in de categorieënopbouw zat een hiaat. Dit werd opgevuld door de categorie liefhebber. De komst van deze nieuwe categorie in 1973 betekende ook een impuls voor de noodlijdende categorie der veteranen. Voor deze groep waren er nauwelijks officiële wedstrijden, maar dat veranderde doordat de veteranen mee mochten doen met de liefhebbers. Net als bij de jeugd heeft het enige jaren geduurd, voordat deze nieuwe categorie binnen onze club volledig tot ontwikkeling kwam. Jan Eleveld (Sleen) was onze eerste liefhebber. In 1979 waren er ondertussen 13 liefhebbers/veteranen en het hoogtepunt werd bereikt in 1983 toen de club maar liefst 41 liefhebbers/veteranen telde met daarbij ‘toppers’ als Henk Kuiper, Pier Dijkstra (beide begonnen aan een nieuw wielerleven), Leo Hollemans, Sieger Veenstra, Tjabel Daling, Tinus Westerman, Wim Zeevat en Jan Kalter.   Toerrenners
In het clubblad van april 1974 lezen we:
Volgens zeggen zou er belangstelling bestaan om een TOUR AFDELING van WSV Emmen op te richten. Wie helpt het bestuur om dit van de grond te krijgen.......Inlichtingen bij het bestuur.   Die hulp kwam. Het was met name Chris Kalverla die zich inzette voor de oprichting van de toerafdeling. Op 11 juni ‘74 was het zover. De details over de feitelijke aansluiting bij onze club moesten toen nog wel worden geregeld. Dit gebeurde in februari 1975, zoals te lezen was in het clubblad van die maand: “De oprichting en aansluiting van een toerclub in Emmen bij onze vereniging is rond. Op 18 februari 1975 vond er een gesprek plaats tussen de toekomstige toerclubleden en een afvaardiging van het bestuur van onze vereniging, waarin de onderlinge verhouding werd besproken.
Op de bestuursvergadering van 26 februari is dit besproken en aanvaard.
Deze regeling houdt o.m. in dat de toerafdeling een onderafdeling gaat vormen van de WSV Emmen.
Dit houdt in, dat de toerafdeling met een grote mate van zelfstandigheid gaat optreden, waarbij het uiteraard vanzelfsprekend is, dat het een en ander in overleg met en met inspraak van het bestuur van de WSV zal geschieden. De leden van de toerclub zijn gewone werkende leden van de WSV met dezelfde rechten en plichten als ieder ander lid.
Wij heten de nieuwe leden van harte welkom en rekenen op een goede samenwerking.”
  De toerafdeling begon met 11 leden en groeide in de jaren daarna al spoedig uit tot 80 leden.

© 2000 - 2012 Wielersport Vereniging Emmen

Website door: Ediso