Bestuurscrisis

Bestuurscrisis

De explosieve groei van het ledenbestand bracht WSV Emmen in woelig vaarwater. Besturen werd ingewikkelder en het kostte meer tijd en moeite om de boel bij elkaar te houden.
Dit zorgde voor bestuurlijke onrust. Het was de klassieke tegenstelling tussen de “aanstormende jeugd” (lees: de jeugdcommissie) versus de “oudgedienden” (bestuur) die in 1976 de bom deed barsten.

De explosieve groei van het ledenbestand bracht WSV Emmen in woelig vaarwater. Besturen werd ingewikkelder en het kostte meer tijd en moeite om de boel bij elkaar te houden.
Dit zorgde voor bestuurlijke onrust. Het was de klassieke tegenstelling tussen de “aanstormende jeugd” (lees: de jeugdcommissie) versus de “oudgedienden” (bestuur) die in 1976 de bom deed barsten.

Het clubblad meldt:
“Zoals enkelen wel al zullen hebben vernomen botert het al een tijdje niet tussen het bestuur enerzijds en de jeugdcommissie anderzijds. Terwijl het bestuur momenteel ook nog verdeeld is in twee kampen.
Op de gezamenlijke vergadering op 28 september kon men niet tot elkaar komen en werd er een nadere datum vastgesteld. (...)
Op de ouderavond raakten de gemoederen met het vorderen van de vergadering weer heet gebakerd, zodat de vergadering moest worden afgebroken. Dit was op dinsdag 5 oktober. De problemen die toen op tafel kwamen vereisten harde beslissingen op korte termijn, waar men als bestuur niet uit kon komen.(....)
Op de spoedbestuursvergadering van vrijdag 8 oktober is een plan opgesteld om de zaak te redden. Dit plan, het instellen van een commissie van goede diensten, zal op zaterdagmiddag 16 oktober in de dan belegde buitengewone ledenvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd.”
  De adviezen van de commissie werden grotendeels overgenomen. Er kwam een nieuwe structuur: een Algemeen Bestuur en 4 Afdelingsbesturen. De 4 afdelingen waren: Jeugd, Toer, Organisatie en Kantine. De 4 afdelingsvoorzitters kregen vanuit hun functie automatisch een plek in het Algemeen Bestuur. Zodoende keerden van het oude bestuur alleen de heren Sake Meijer (jeugd) en Jelle Kuiper (organisatie) “ambtshalve” terug in het bestuur. Drie nieuwe mensen vormden het Dagelijks Bestuur.
Jan Lammers werd de nieuwe clubvoorzitter als opvolger van Jelle Kuiper. Anton Folkerts kreeg het secretariaat en de heer Udo Grimminck werd benoemd tot penningmeester.
Dit alles ging gepaard met een statutenwijziging, die toch al nodig was in verband met het nieuwe verenigingsrecht.   Ook deze herstructurering bleek nog niet direct het Ei van Columbus te zijn, want op 1 juni 1979 trad het bestuur van de afdeling Organisatie buiten de vereniging en ging zelfstandig verder. Zo ontstond het “Wielercomité Zuidoost Drenthe”, bestaande uit de heren Kuiper, Eising, Hemme en Tapper. De leden van dit comité werden vervolgens door de club geroyeerd (1980). Pas in 1989 waren de verhoudingen weer min of meer genormaliseerd, waarna de Algemene Ledenvergadering besloot tot opheffing van het royement.

© 2000 - 2012 Wielersport Vereniging Emmen

Website door: Ediso